Missie

Double Green wil de Haarlemmerolie zijn in implementatietrajecten. Onze bedrijfsnaam is afgeleid van Double Green Revolution. Deze term betekent in de landbouw een verdrievoudiging van de opbrengst en staat model voor onze filosofie over waarde toevoegen aan oplossingen en systemen voor informatietechnologie

 

Diensten

Double Green adviseert, ondersteunt en faciliteert klanten bij de implementatie van nieuwe of gewijzigde ICT-oplossingen. Wij maken daarbij niet alleen de risico’s inzichtelijk, maar minimaliseren deze risico’s ook. Wij staan voor een heldere en pragmatische aanpak.

 

Double Green biedt testdiensten, implementatiebegeleiding en security audits aan, waaronder:

Testen infrastructuur

Functionele testen

Technische testen

Performance testen

QA-vraagstukken

Testen informatiebeveiliging

 

Resultaten

Wat mag u verwachten van het werken met Double Green?

 

Een verbeterd en efficiënt proces van de systemen voor uw organisatie, gebaseerd op risicosturing en risicobewustzijn;

Sterke regie op kwaliteit en testen;

Kostenbesparing door vroegtijdig toetsen, eventuele fouten worden sneller ontdekt en hersteld.

Onze opdrachtgevers blijven tijdens het gehele traject in control.

 

Manier van werken

Samen met onze opdrachtgever c.q. het projectteam brengt Double Green de project-, proces-, en productrisico’s in kaart en stelt de beheersmaatregelen vast.

Vervolgens voeren klant en Double Green gedurende het gehele project in een coproductie de regie. Aan het begin van de samenwerking worden concrete afspraken gemaakt over taakverdeling en wederzijdse verwachtingen.

 

Groot voordeel van het in projectvorm testen, is het snel kunnen op- en afschalen van projectmedewerkers. In een gezamenlijke planning met de klant kan Double Green op tijd de gevraagde inzet leveren. Wij hebben ervaren IT-professionals in dienst en kunnen beschikken over een ruime schil van externe specialisten.